Hur får jag bäst livslängd och räckvidd på mitt Cryo batteri?

Observera att olika instruktioner gäller för olika batterier. Det som gäller för våra kollegors batterier gäller inte våra batterier -och vise versa.

Gör så här:

 • Nytt batteri skall laddas ordentligt före första användning – gärna ett dygn.
 • Normal batteriskötsel innebär att batteriet skall laddas så snart som praktiskt är möjligt efter användning.
 • Kontrollera att laddarens lampa lyser grön innan batteriet ansluts. Då batteriet ansluts skall laddarens lampa lysa röd och förbli röd under uppladdningsfasen. Full laddning efter 18 håls spel tar vanligen 3-4 timmar.
 • Batteriet mår sedan bäst av att stå kvar på laddning mellan ronderna för cellbalancering och underhåll, så länge du spelar minst varannan vecka. Skall du inte spela på 2 veckor eller mer, anser vi det onödigt att ha batteriet på laddning.-Se Långtidsförvaring
 • Låt alltid batteriet stå kvar på laddning även när laddningslampan blivit grön. Grön lampa visar att grundladdningen är klar. Återstående laddning och cellbalansering sker därefter då batteriet står på underhållsladdning. Följs inte detta kommer batteriet succesivt att tappa kraft.
 • Vid längre speluppehåll (t.ex vinter) skall batteriet laddas väl och därefter skiljas från laddaren som även tas bort från elurtag. Batteriet skall ges återladdning minst var tredje månad och full laddning innan det åter tas i bruk.
 • Kontrollera då och då att laddarens och batteriets anslutningskontakter är ordentligt ihopskruvade.

Gör inte så här:

 • Koppla aldrig in Timer eller motsvarande mellan elurtag och laddare.
 • Batteriet får aldrig vara anslutet till laddare som inte är ansluten till elurtag med strömförsörjning.
 • Laddarkabeln från laddare till batteri skall vara utsträckt, absolut inte ihoprullad då detta skapar en elektrisk spole som försämrar laddning.
 • Annan elektrisk utrustning, typ maskiner, kylskåp mm bör ej anslutas i samma elurtag som laddaren.
 • Hantera batteriet varsamt, tappa det inte eller släng det inte.
 • Lyft aldrig batteriet i sladden.

Praktiska Tips:

 • Koppla aldrig in batteriet till vagnen förrän vagnen skall användas. När batteriet är anslutet är bromsen aktiv och drar ström. Risken är också avsevärd att man oavsiktligt kommer åt fartreglaget när vagnen packas in i bilen
 • Tänk på att inte köra vagnen på högre fart än Du själv går. Detta innebär att Du bromsar vagnen och låter den gå i ”uppförsbacke” under 18 hål. Ett bra sätt att kontrollera detta är att ta för vana att släppa vagnen och gå bredvid.
 • Om batteriet inte skulle räcka minst 18 hål (i alla fall de närmaste åren) beror det vanligen på att senaste laddningen misslyckats på något sätt. Förutom till gången på el kan det bero på dålig anslutning eller liknande. En gång är ”ingen gång” medan flera gånger i följd ger anledning till att kontakta Moby Dick AB för konsultation och/eller åtgärd.

Hur får jag bäst livslängd och räckvidd på mitt Cryo batteri?

What are your feelings